Chính sách Thanh Toán Tại Nem Bảo Khang

Hiện tại, công ty không áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến.
Các hoạt động Mua hàng – Thanh toán dựa trên các hình thức:
Đặt hàng trên trang web nemhaisan.com – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)
Đặt hàng qua điện thoại 0911115438- Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)
Đặt hàng qua email – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)